Driver du innen bilpleie? - Da må du ha godkjenning - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 30/06 2022

– Det er utfordringer med useriøsitet i enkelte deler av bransjen og vi ønsker å gjøre det lettere for forbrukerne å velge seriøse aktører når de skal få vasket bil, skiftet dekk eller gjort mindre lakkjobber. Godkjenningsordningen innebærer at virksomheter som selger disse tjenestene, må dokumentere til Arbeidstilsynet at de jobber i tråd med arbeidsmiljøregelverket. Vi mener det vil ansvarliggjøre næringen, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Alf Erik Sakshaug.

Les mer om ordningen og finn lenke til søknadsskjemaetGodkjenning av bilpleie, hjulskift og hjullagring

Hvem må søke?

Virksomheter som har ansatte og som leverer tjenester innen bilpleie, hjulskift og hjullagring og som ikke er godkjent som verksted eller kontrollorgan hos Statens vegvesen (vegvesen.no) og som ikke særskilt arbeidstillatelse etter vegtrafikkloven, skal søke om godkjenning hos Arbeidstilsynet. Dersom du driver kun vaskehall eller selvvask, trenger du ikke å søke om godkjenning.

Kundene kan bruke den offentlige oversikten

Når søknad er levert, vil virksomheten bli oppført i den offentlige oversikten over godkjent bilvask, dekkskift og dekkhotell som «lovlig» mens søknaden er under behandling. Virksomheten vil da motta et midlertidig godkjenningsbevis som er gyldig så lenge søknad er til behandling. Svar på søknaden kommer i altinn.no.

Oversikten viser alle virksomheter som har godkjenning. Kunder kan dermed bruke oversikten til å velge seriøse aktører til bilvask, dekkskift og dekklagring.

Bransjen ønsket endring

I midten av februar i år fastsatte Arbeids- og inkluderingsdepartementet  en forskrift som etablerer en godkjenningsordning for bilpleie, hjulskift og hjullagring. 

Det var bransjen selv, gjennom treparts bransjeprogram for bilbransjen, som først foreslo en godkjenningsordning i et brev til departementet høsten 2019. Videre kartla Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) forholdene i bransjen, på oppdrag fra Arbeidstilsynet og treparts bransjeprogram. Funnene fra kartleggningen bekreftet store utfordringer med det som omtales som uetiske lønns- og arbeidsvilkår og lovbrudd, blant annet brudd på arbeidsmiljøloven og skatte- og avgiftsunndragelser.