Vil bidra til forsvarlige arbeidsforhold i grøntnæringen - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 03/07 2022

– Utenlandske sesongarbeidere er ei utsatt gruppe. Av erfaring vet vi at noen kan oppleve uakseptable arbeidsforhold knyttet til for eksempel arbeidstid. Nettopp derfor er det viktig for oss å gjennomføre tilsyn i grøntnæringen, som hvert år henter inn mye utenlandsk arbeidskraft, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Informasjonsbrev til bransjen

Etter to år med begrenset tilgang på arbeidskraft, er det i år enklere for norske bønder å hente inn utenlandske gjestearbeidere. Sesongen er godt i gang, og mange arbeidere er i full sving på jordene med høsting av bær, grønnsaker og frukt.

I et informasjonsbrev som nylig ble sendt til næringen, informerer Arbeidstilsynet om hvordan bøndene kan overholde gjeldende regler og hva Arbeidstilsynet kontrollerer under årets tilsyn med næringen. Brevet ble sendt til bøndene og til organisasjonene deres. 

Se informasjonsbrevet som ble sendt til næringen:

Grøntsesongen er i gang – her er informasjon om krav i arbeidsmiljøregelverket.pdf

– Før sesong i fjor tok bransjen grep og arrangerte arbeidsgiverkurs for grøntnæringen. Her gikk de gjennom ansvaret man har som arbeidsgiver. Under fjorårets tilsyn opplevde vi at bøndene hadde bedre kontroll på reglene enn tidligere og vi forventer at kunnskapen fremdeles sitter, sier Trude Vollheim.

Tema for årets tilsyn

Under årets tilsyn med landbruksnæringen, vil Arbeidstilsynet prioritere kontroll med:

Spørsmål? Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt med oss i Arbeidstilsynet dersom du har lurer på noe om regelverket.

Kontakt oss