Arbeidstilsynet får 25 millioner for å styrke arbeidet mot sosial dumping - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 05/10 2022

Det ble offentliggjort på en pressekonferanse med statsråd Marte Mjøs Persen i Bergen den 6. oktober.

Styrkingen som regjeringen nå foreslår, vil gi midler til å gjennomføre flere av tiltakene i den nye handlingsplanen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Forslaget innebærer blant annet styrket tilsyn og kontroll med regelverksendringene i innleieregelverket. Styrkingen innebærer også finansiering av en ny godkjenningsordning for bemanningsforetak.