Arbeidstilsynet får 25 millioner for å styrke arbeidet mot sosial dumping

Det ble offentliggjort på en pressekonferanse med statsråd Marte Mjøs Persen i Bergen den 6. oktober.

Styrkingen som regjeringen nå foreslår, vil gi midler til å gjennomføre flere av tiltakene i den nye handlingsplanen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Forslaget innebærer blant annet styrket tilsyn og kontroll med regelverksendringene i innleieregelverket. Styrkingen innebærer også finansiering av en ny godkjenningsordning for bemanningsforetak.  
Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.