Er quiet quitting løsningen for de unge?

«Quiet quitting» kan oversettes til «avgrenset arbeidsinnsats» eller “moderat arbeidsinnsats” på norsk. Den mest brukte definisjonen går ut på å bare gjøre det som står i stillingsbeskrivelsen, men ikke å yte noe ekstra eller overprestere på jobb.

Det er veldig fint at dette diskusjonstemaet blant unge hovedsakelig setter fokus på egne grenser og verdi inn hos virksomheten. Det er jo viktig å balansere innsatsen begge veier, både for din egen del og for arbeidsgiver, sier Vegard Foldal som er seniorrådgiver i seksjon for arbeidsmiljøfag i Arbeidstilsynet.  

Han påpeker hvor viktig det er å få en god start i kanskje sin første jobb.  

– Det er viktig å gi de unge en god start i arbeidslivet, det danner grunnlaget for resten av deres yrkeskarriere. De trenger kanskje hjelp til grensesetting i form av tydeligere rammer, forventninger og avklaringer siden de er nye. Det er en lederoppgave, sier Foldal.  

– Ikke brenn deg ut 

Iver Daaland Åse er nyutdannet fotojournalist. Han sier han på mange måter er positiv til quiet quitting/avgrenset arbeidsinnsats. 

Det lille ekstra burde være forbeholdt arbeidsgivere som presterer å være en god nok arbeidsplass til å fortjene det. Det er viktig å prioritere helse og velferd for unge arbeidstakere, særlig på arbeidsplasser der du ikke blir satset på og heller ikke planlegger å bruke framtiden på. Mitt råd er: ikke brenn deg ut for arbeidsgivere som ikke gir deg noe tilbake. 

Med det lille ekstra mener Iver en arbeidsgiver som engasjerer seg i deg på flere vis.  

Det handler om at arbeidsgiver ønsker at du skal få utvikle deg på jobben og faktisk tar grep som gjør det mulig. Vi må ikke glemme at et arbeidsforhold går begge veier. Mange unge er i jobber der de ikke opplever å ha hverken identiteten sin eller sjela si, for eksempel slitsomme jobber innen service og salg.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.