Sist publisert: 02/02 2023

– Jeg er veldig glad for å ha fått fornyet tillit, og gleder meg til å ta fatt på seks nye år som leder av Arbeidstilsynet. Arbeidslivet står i store endringer og Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag, rolle og stemme er viktigere enn noen gang. Oppdraget og ikke minst de svært dyktige medarbeidere, gir meg stor motivasjonen til å lede etaten fremover, sier Trude Vollheim.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet skriver i sin pressemelding i dag:
Som direktør i Arbeidstilsynet har Vollheim blant annet forbedret tilsynsarbeidet gjennom å utvikle godt kunnskapsgrunnlag og systematisk planarbeid. Hun har også vært en sentral pådriver i å videreutvikle arbeidet med tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

Vollheim ble første gang utnevnt som direktør for Arbeidstilsynet i 2017.
– Trude er en utviklings- og resultatorientert leder og har vært en pådriver for tydelige prioriteringer og strategisk innretning av Arbeidstilsynets innsats, skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Jeg ser også frem til å fortsette det gode samarbeidet med partene i arbeidslivet, sier Vollheim. 

Stillingen som direktør for Arbeidstilsynet er et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse i en periode.

Les pressemeldingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.