Starter tilsyn med offentlige oppdragsgivere |

Sist publisert: 10/05 2023

– Årlig kjøper offentlige virksomheter inn varer og tjenester for 650 milliarder. Offentlige oppdragsgivere har både mulighet og også plikt til å hindre at useriøse og kriminelle aktører skal få fotfeste og at de seriøse virksomhetene taper i konkurransen om kontrakter, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

550 tilsyn gjennomført siste ti år

De siste ti årene har Arbeidstilsynet gjennomført ca. 550 tilsyn med kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter og offentligrettslige organer. En gjennomgang av tilsynene viser at Arbeidstilsynet fant brudd på regelverket om krav til kontroll og oppfølging av kontraktene i sju av ti tilsyn, der dette ble kontrollert.

– Funnene fra tilsynene viser at det kontraktsmessige ofte er i orden, mens kontrollarbeidet mangler eller har mangler i mange tilfeller. Våre inspektører rapporterer at mange av de offentlige oppdragsgiverne ikke forstår helt hva de skal gjøre og hvilke krav som faktisk stilles i regelverket, sier direktøren i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynets råd til offentlige oppdragsgivere

  1. Bruk læringsressursene og maler hos DFØ (e-læring og veileder). Vi har bistått med innhold.
  2. Velg ut kontraktene der det er høyest risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår.
  3. Ta stikkprøver. Du trenger ikke kontrollere opplysninger for alle ansatte.
  4. Knytt til deg og bruk ansatte fra HR/personal i egen virksomhet ved gjennomgang av lønnsslipper og timeregistrering. De er vante med å gå gjennom dette på det detaljnivået som kreves.

På denne siden finner du lenker til e-læring, veileder hos DFØ og regelverket

 

Pressekontakt: Gro Olsvold, tlf.: 45 25 72 50