Høgare minstelønn frå 15.juni

Les om minstelønn og sjå satsane som gjeld frå 15. juni 2023. 

Allmenngjering av lønn betyr at lønns- og arbeidsvilkåra i ei landsomfattande tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakarar i ein bestemt bransje eller sektor, uavhengig av om dei er organiserte i ei fagforeining eller ikkje. Det er arbeidsgivaren som har ansvaret for at lønna til arbeidstakarane er minst like høg som dei allmenngjorde satsane. 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at verksemdene følger reglane om allmenngjering. Dei gjeld for både norske og utanlandske arbeidstakarar.  

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.