Høgare minstelønn frå 15.juni - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 14/06 2023

Les om minstelønn og sjå satsane som gjeld frå 15. juni 2023. 

Allmenngjering av lønn betyr at lønns- og arbeidsvilkåra i ei landsomfattande tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakarar i ein bestemt bransje eller sektor, uavhengig av om dei er organiserte i ei fagforeining eller ikkje. Det er arbeidsgivaren som har ansvaret for at lønna til arbeidstakarane er minst like høg som dei allmenngjorde satsane. 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at verksemdene følger reglane om allmenngjering. Dei gjeld for både norske og utanlandske arbeidstakarar.