Nye søknadsskjema om arbeidstid forenkler søkeprosessen

Arbeidstilsynet har over en lengre periode arbeidet med å forbedre søknadsskjemaene om arbeidstid. Nå er de nye skjemaene på plass i Altinn.

– Vi er veldig glade for å ha utviklet søknadskjema som gjør det enklere for virksomheter å søke til oss, og som sikrer at vi får inn all informasjon vi trenger med en gang, sier seksjonsleder Anette Østmo Farstad i Arbeidstilsynet.

Automatisk veiledning

De nye skjemaene gir automatisk veiledning til deg som søker til ut ifra hva du velger underveis i skjemaet. Gjennom søkeprosessen får du veiledning og spørsmål med utgangspunkt i hvilken bransje du velger, og ut ifra hvilken arbeidstid du søker om.

Det er mulig å søke om flere prosjekter eller arbeidssteder i en søknad. Det er også enklere å søke om flere forskjellige yrkesgrupper.

– Med de nye og forbedrede skjemaene får vi inn all informasjon vi trenger med en gang. Det vil i mindre grad enn tidligere være behov for å gå flere runder med veiledning og innhenting av tilleggsopplysninger fra søkere, sier Farstad.

Kjent plattform i stadig utvikling

Arbeidstilsynet har tatt i bruk digitaliseringsdirektoratets nyeste versjon av Altinn. Altinn3 er en skybasert tjeneste som er i stadig utvikling. Det er en kjent plattform for sluttbrukerne, den er svært skalerbar og har en sikker infrastruktur. Den har en åpen kildekode som gjør det mulig for offentlige virksomheter å samarbeide på tvers. En åpen kildekode bidrar også til gjennomsiktighet og tillit til offentlige tjenester.

Slik søker du

Arbeidstilsynet behandler søknader om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid og søknader om utvidet overtid.

Virksomheter som skal organisere arbeidstiden ved gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid og ikke har andre avtaler om dette, kan søke om tillatelse til dette fra Arbeidstilsynet.

Virksomheter som har behov for utvidet overtidsarbeid, og ikke har andre avtaler om dette, kan søke om tillatelse til dette fra Arbeidstilsynet.

Finn mer informasjon om hvordan du søker på våre veiledningssider:

Søk om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

Søknad om utvidet overtidsarbeid 

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.