EU-domstolen har annullert et vedtak om autorisasjon for bruk av kromtrioksid

Europakommisjonen vedtok i 2020 å gi autorisasjon (godkjenning) til flere virksomheter for flere bruksområder for kromtrioksid. Vedtaket ble gjort 18. desember 2020 (Chemservice GmbH and others, referansenummer C(2020) 8797).

Siden vedtaket ble gjort, har flere norske virksomheter benyttet seg av denne autorisasjonen for å kunne bruke kromtrioksid i sitt arbeid.

Autorisasjonen er opphevet

En dom i EU-domstolen (European Court of Justice) har nå opphevet autorisasjonen og kjent den ugyldig fra 20. april 2023.

Konsekvenser av dommen

Europakommisjonen analyserer konsekvenser av dommen og jobber med ulike løsninger. Virksomheter som benytter seg av autorisasjonen, kan fortsette å gjøre det fram til 20. april 2024. I god tid før denne datoen må de kontakte sine leverandører for å få status for eventuell videre bruk.

Om kjemikalieregelverket Reach

Vedtaket fra 2020 om autorisasjon ble gjort under kjemikalieregelverket Reach (miljodirektoratet.no), som skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø. 

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.