Slik beskytter du deg mot fugleinfluensa på jobb - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 03/08 2023

Viruset smitter svært sjelden til mennesker, men sykdommen er ofte alvorlig for de veldig få som smittes. Som et føre-var-prinsipp anbefaler vi å ta noen forholdsregler.

Ansvar for å beskytte arbeidstakere

Arbeidsgiver har ifølge Arbeidsmiljøloven ansvar for å beskytte sine arbeidstakere mot smitte. Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og vurdere tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med fugleinfluensasmitte. Dere kan kontakte bedriftshelsetjenesten ved behov for hjelp til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.

Personlig verneutstyr

Dersom andre risikoreduserende tiltak ikke fjerner risikoen for smitte, må personlig verneutstyr brukes (PVU). Det er svært viktig at ansatte gis tilstrekkelig opplæring i korrekt bruk av verneutstyr og at PVU tilpasses den enkelte.

Følgende personlige verneutstyr anbefales

  • engangs beskyttelsesklær, for eksempel kjeledress
  • vanntett forkle
  • kraftige engangshansker eller kraftige vanntette hansker som kan desinfiseres
  • åndedrettsvern som må tilpasses den enkelte, og tetthetstestes (minimum P3-maske)
  • tettsittende briller
  • engangs skoovertrekk eller vanntette, desinfiserbare sko eller støvler
  • engangshette 

Disse anbefalingene gjelder også alle som midlertidig blir organisert via kommunen til å bidra i utbruddsbekjempelse av fugleinfluensa.