Blyanter, bøker og blåmerker - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 16/08 2023

«Tore» er lærer på ungdomsskolen og har flere ganger vært utsatt for både vold og trusler. «Tore» er ikke hans egentlige navn. Navnet er anonymisert av hensyn til ham og elevene som blir omtalt.

Spesielt en hendelse har preget ham. Det startet med at noen elever sparket og slo en dør. Tore går og åpner og mens han prater med elevene er det noen som river i døra.

– Jeg tar vekk hånden til han som holder på dørhåndtaket. Han kommer med trusler og sier rett ut at han skal slå meg ned.

Han hever hendene, forteller læreren og nevner at dette er en gutt som driver med kampsport.

– Han begynner å slå og jeg rygger bort gjennom gangen. Han sparker også. Han prøver å sparke meg i beina for å få meg ned i bakken. Han får meg ikke ned i bakken, men jeg konsentrer meg om å beskytte hodet og ta vekk knyttnevene som kom mot ansiktet.

– Han legger nøklene mellom fingrene og knytter neven

Etter hvert kommer Tore seg bort til administrasjonen, og da er det noen elever som har sprunget for å hente hjelp. Det kommer flere lærere.

– Han tar frem et nøkkelknippe og legger nøklene mellom fingrene og knytter neven slik at nøkkelen stikker ut. Han truer å slå med den, sier Tore.

Eleven slår ikke og situasjonen blir til slutt avverget av de andre lærerne.

– Det har vært flere episoder opp gjennom årene. Det har vært noen med kniv. Det er ikke hverdags, men det setter preg på alle, også de andre elevene på skolen. De blir også preget av slike ting, sier Tore.

En ubehagelig situasjon

I episoden hører vi også barneskolelærer «Ellen» sin opplevelse med vold og trusler på arbeidsplassen. Også her har vi brukt et fiktivt navn av hensyn til henne selv og eleven som blir omtalt.

Ellen gikk tilfeldig forbi en elev som hun egentlig ikke hadde noe relasjon til, men som hadde fått stilt et krav som ble for vanskelig for ham.

– Jeg snakket rolig til ham, og gjorde alle de riktige tingene. Tok avstand, var ikke fysisk, men likevel var han så frustrert at han slo, sparket og tok spenntak for å sparke. Han måtte til slutt holdes. Det er inngripende og krenkende for barnet også. Det var en ubehagelig situasjon.