Norske transportører som utfører arbeid i EU-land kan nå sende inn utsendingserklæringer i felleseuropeisk portal - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 01/11 2023

Arbeidstilsynet er kjent med at norske transportører som utfører arbeid i EU-land, har opplevd utfordringer ved at det ikke har vært mulig å sende utsendingserklæringer i den felleseuropeiske portalen i Internal marketing information system (IMI). Norge er nå tilkoblet portalen, og det er dermed mulig å sende utsendingserklæringer fra hjemmesiden til EU-kommisjonen.

Lignende regler finnes i alle EU-land

Norske virksomheter som sender arbeidstakere på arbeidsoppdrag i andre EU-land, må overholde visse regler i landene hvor arbeidet utføres. Dette følger allerede av utsendings- og håndhevingsdirektivene, som de enkelte EU-landene har tatt inn i egne nasjonale regler. I transportsektoren har nå et direktiv gjort det klarere

  • i hvilke tilfeller det er en utsending
  • at det må sendes en utsendingserklæring i forkant av at arbeidet utføres
  • hvilke regler som gjelder for utsendingen i landet hvor arbeidet utføres
  • hvilke dokumenter myndighetene kan kreve fremlagt i utsendingsperioden
  • hvilke dokumenter som myndighetene i landet hvor arbeidet utføres, kan kreve i etterkant
    • dokumentene skal etterspørres i det felleseuropeiske systemet og transportvirksomheten skal svare i systemet

Kabotasjetransport, altså transport mellom to steder internt i en EU-stat, er et eksempel på en type transport hvor de nye særreglene gjelder og utsendingserklæring må sendes.

Flere nettsteder med nyttig informasjon

Fordi direktivet stiller minimumskrav til hva EU-statene må gjøre av tilpasninger i sine regler, kan ikke Arbeidstilsynet veilede nøyaktig om innholdet i reglene i de ulike landene. Nærmere informasjon finnes på myndighetenes nettsider i de ulike EU-landene, eksempelvis hos Færdstyrelsen i Danmark.

EU-kommisjonen har publisert veiledningsvideoer som viser hvordan transportvirksomheter kan bruke den felleseuropeiske portalen for å sende inn utsendingserklæringer. EU-kommisjonen har også ei veiledningsside med ofte stilte spørsmål og svar.