Endringer i regelverket om verneombud fra 1. januar 2024 - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 14/11 2023

Flere bedrifter må ha verneombud. I tillegg utvides ansvarsområdet for verneombudene.

Endringer i regelverket om verneombud trer i kraft fra 1. januar 2024.

  1. Krav om Verneombud for Mindre Virksomheter:
    Fra og med 1. januar 2024 må alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere ha minst ett verneombud. Dette er en endring fra den tidligere regelen som krevde verneombud for virksomheter med ti eller flere arbeidstakere. For virksomheter med færre enn fem arbeidstakere kan det fortsatt avtales en annen ordning.
  2. Utvidelse av Verneombudets Ansvarsområde:
    Verneombudets oppgaver utvides til også å omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten. Dette sikrer at også disse gruppene blir ivaretatt med tanke på arbeidsmiljøet.
  3. Fokus på Psykososialt Arbeidsmiljø:
    Det legges til en ny bestemmelse som bekrefter at verneombudets oppgaver også inkluderer ansvar for arbeidstakernes psykososiale miljø. Dette er et viktig tiltak for å fremme et helhetlig og sunt arbeidsmiljø.

Disse endringene reflekterer en økt bevissthet om viktigheten av arbeidsmiljøet og sikkerhet for alle arbeidstakere, inkludert de i mindre virksomheter og ikke-fast ansatte. Endringene understreker også betydningen av mental helse på arbeidsplassen.

Gjeldende regelverk: