Flere ulykker i bygg og anlegg skjer utenfor bygge- og anleggsplassen

I 2022 døde åtte arbeidstakere og det ble registrert 2858 arbeidsskader i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. I gjennomsnitt har åtte personer omkommet i næringen per år de siste ti årene. Det viser rapporten «Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2023», som er utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Rapporten bidrar til å se utvikling over tid og å identifisere problemområder en bør fokusere på for å redusere ulykkesrisikoen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

KOMPASS tema nr. 4 2023 Ulykker i bygg og anlegg (PDF)

Om rapporten

Rapporten beskriver utviklingen av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i bygg og anlegg de siste ti årene. Rapporten inneholder også resultater fra:

  • en analyse av data om arbeidsskader samlet inn ved Oslo legevakt
  • en analyse av kjennetegn ved 53 arbeidsskadedødsfall i perioden 2017-2022
  • en analyse av 122 ulykker i forbindelse med lasting, lossing og transport

I tillegg inneholder rapporten et kapittel om strømskader. 

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.