Bloggarkiv

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta ferie?

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie på kort varsel eller å ta ut planlagt ferie? Med påska rett rundt hjørnet, og sommerferien ikke langt unna, er det mange som henvender seg til Arbeidstilsynet med spørsmål om hvilke rettigheter man har når det gjelder ferie.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Tiltak som følge av koronasituasjonen

Koronasituasjonen påvirker hvordan Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn, og har konsekvenser også for alle pågående tilsynssaker.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Ønsker å øke bruken av lavtemperaturasfalt

Når veiarbeidere legger varm asfalt, utsettes de for både støv, røyk og damp. Asfaltrøyken inneholder mulig kreftfremkallende stoffer og svevestøvet fra asfalten kan gi luftveisinfeksjoner, astma og bronkitt. Flere studier viser at å legge asfalt med lavere temperatur reduserer helsefarene for asfaltarbeiderne.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Endrede grenseverdier for noen kjemikalier

Første april 2020 trer endringer i grenseverdier for kjemikalier  i kraft. 14 stoffer er endret til bindende grenseverdier i EUs direktiv. To av disse stoffene har også fått endringer i Norge i grenseverdiene i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Korona-pålagt hjemmekontor: Hva må arbeidsgiver gjøre?

Mange arbeidsgivere har gitt sine ansatte beskjed om å jobbe hjemmefra for å begrense faren for koronasmitte. Hvilke regler gjelder da?

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Tilsynet med arbeidstid i Oslo kommune er ikke avsluttet

Arbeidstilsynets oppfølging av arbeidstid i Oslo kommune er ikke avsluttet. I tillegg til tilsynet med Energigjenvinningsetaten, har Arbeidstilsynet gjort et overordnet tilsyn med Oslo kommune. På grunn av koronasituasjonen har Arbeidstilsynet utsatt denne rapporten, fordi vi vurderer at Oslo kommune har behov for å prioritere andre oppgaver enn brudd på arbeidstidsbestemmelsene nå.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Økt kunnskap og innsats mot a-krim

I 2019 ble det gjennomført nærmere 80 aksjoner og over 1500 virksomheter ble kontrollert gjennom det tverretatlige a-krimsamarbeidet. De syv a-krimsentrene rapporterer også om bedre treffsikkerhet som følge av økt satsning på kunnskapsbygging og etterretning som grunnlag for prioritering av innsatsen.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets tiltak for å hindre koronasmitte

For å forhindre ytterligere smitte av koronaviruset innfører Arbeidstilsynet hjemmekontor for sine ansatte og begrensninger i fysiske tilsyn.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Varsler aksjon i industrinæringen

Arbeidstilsynet vil fra 9. til 20. mars gjennomføre en tilsynsaksjon i industrinæringen over hele landet. Tilsynene vil i all hovedsak fokusere på maskinsikkerhet.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Status HMS-kort

Nå kan alle bestille HMS-kort for sine ansatte.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.