Bloggarkiv

Ny bestillingsløsning for HMS-kort

En ny nettside for bestilling og administrasjon av HMS-kort gir bedre oversikt over om registerpliktene er oppfylt og om HMS-kortet er gyldig.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Nytt varslingsregelverk legger mer ansvar på arbeidsgiver

1. januar 2020 trådte endringer i regelverket for varsling i arbeidslivet i kraft.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Nattarbeid: Usunt og usosialt

Å jobbe om natten kan gi økt appetitt, usunt kosthold og familiære og sosiale utfordringer. Nyere forskning har gitt oss bedre innsikt i de velferdsmessige og sosiale konsekvensene av nattarbeid.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet varsler flere asbesttilsyn og strengere reaksjoner

Det finnes fremdeles store mengder asbest i norske bygninger og installasjoner. Nå vil Arbeidstilsynet gjennomføre flere tilsyn og gi flere gebyrer til virksomheter som ikke oppfyller lovkravene til å forebygge asbestsykdom. Det kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Ny undersøkelse: Ikke alle har alt på det rene før julevasken

Bare 4 av 10 av de som kjøper renhold til hjemmet sitt vet at det finnes et offentlig renholdsregister på arbeidstilsynet.no hvor de enkelt kan sjekke at de kjøper renhold lovlig.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Ny rapport om ulykker i bygg og anlegg gir viktig kunnskap

Antall arbeidsskadedødsfall i 2018 er det laveste antallet som er registrert i næringen bygge- og anleggsvirksomhet de siste 10 årene. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Rapporten er et viktig bidrag i arbeidet med å forebygge ulykker i fremtiden.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Nytt samtaleverktøy skal gjøre det lettere å snakke om seksuell trakassering på jobb

8 av 10 opplever at det er lite fokus på seksuell trakassering på arbeidsplassen i julebordsesongen. Nå lanseres et nytt samtaleverktøy som skal gjøre det lettere å snakke om seksuell trakassering på jobb.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet med ny tilsynsaksjon mot risikofylt gravearbeid

Arbeidstilsynet har gjennomført sin andre aksjon mot risikofylt gravearbeid i år. Mange ivaretar sitt HMS-ansvar, men 12 av 296 kontrollerte virksomheter ble stanset på grunn av fare for liv og helse.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Samler fagressurser på arbeidsmedisin

Helsebiblioteket.no driftes av FHI og tilbyr gratis tilgang til norske og internasjonale kunnskapsressurser som oppslagsverk, fagprosedyrer, oppslagsverk, retningslinjer, databaser, tidsskrifter og mye mer.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Framleis problem med mjølstøv i bakerinæringa

I 2009 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn i 325 bakeri. Åtte år etterpå tok dei turen tilbake, for å kontrollere korleis bakeria hadde følgt opp pålegga dei fekk knytt til mjølstøvproblematikk.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.