Bloggarkiv

Arbeidstilsynet med ny tilsynsaksjon mot risikofylt gravearbeid

Arbeidstilsynet har gjennomført sin andre aksjon mot risikofylt gravearbeid i år. Mange ivaretar sitt HMS-ansvar, men 12 av 296 kontrollerte virksomheter ble stanset på grunn av fare for liv og helse.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Samler fagressurser på arbeidsmedisin

Helsebiblioteket.no driftes av FHI og tilbyr gratis tilgang til norske og internasjonale kunnskapsressurser som oppslagsverk, fagprosedyrer, oppslagsverk, retningslinjer, databaser, tidsskrifter og mye mer.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Framleis problem med mjølstøv i bakerinæringa

I 2009 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn i 325 bakeri. Åtte år etterpå tok dei turen tilbake, for å kontrollere korleis bakeria hadde følgt opp pålegga dei fekk knytt til mjølstøvproblematikk.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Bygg- og anleggsbransjen skal bli sikker og skadefri

En hel næring samler seg om opprettelsen av stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA). På Stiftelsesmøte 18. september 2019 vil mer enn 60 aktører som representerer hele næringskjeden være representert. Arbeidstilsynet er en av stifterne.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Endringer i opplæringsplan for sertifisert opplæring for truck

Arbeidstilsynet har gjort endringer i opplæringsplanen for sertifisert sikkerhetsopplæring for truck. Endringene gjelder særlig gjennomføring av den praktiske prøven. For de tyngste truck-klassene er kravet om ett års praksis og førerkort klasse B fjernet. 

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

– Transportkjøpere må forsikre seg om at sjåførene får lovlig lønn

Tilsyn med bestillere av transporttjenester viser at to tredeler ikke ivaretar sin plikt til å informere om og forsikre seg om at sjåførene får lovpålagt minstelønn. Det kommer fram i en ny rapport som oppsummerer 442 tilsyn i transportnæringen i 2018. Bestillernes ansvar ble kontrollert i 72 av disse tilsynene.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Sommervarme gir ikke rett til å gå hjem

Ubehagelig varme på jobben gir ikke uten videre rett til å forlate arbeidsplassen og gå hjem. Men ved ekstrem varme bør arbeidsgiver finne løsninger som bidrar til å gjøre arbeidet både tryggere og mer effektivt.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Høring av regelendringer om overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet har sendt et forslag om regelendringer om overtredelsesgebyr på offentlig høring. Forslaget vil gi Arbeidstilsynet adgang til å bruke overtredelsesgebyr ved brudd på opplysningsplikten og ved brudd på stansingsvedtak.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Høring: Forslag til endringer i forskriftene om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2018

Arbeidstilsynet mottok 1816 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom i 2018. Dette er en nedgang fra tidligere år. I 2017 og 2016 ble det registrert henholdsvis 2203 og 2350 meldinger.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.