Bloggarkiv

Endringer i råd angående ventilasjon i forbindelse med tilbakeføring til kontorarbeidsplasser

Arbeidstilsynet har nå gjort noen endringer i rådene som gjelder ventilasjon i veilederen med råd for tilbakeføring til kontorarbeidsplasser.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Fleire alvorlege traktorulykker

Sjølv om det er tidleg i sesongen, har Arbeidstilsynet allereie registrert fleire alvorlege ulykker og ei dødsulykke ved bruk av traktor.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet trapper opp tilsynsaktiviteten

Koronasituasjonen påvirker hvordan Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn, og har konsekvenser også for alle pågående tilsynssaker. Siden koronatiltakene i Norge ble innført 12.mars, har Arbeidstilsynet kun gjennomført nye tilsyn der det er fare for liv og helse. Nå trapper Arbeidstilsynet opp tilsynsaktiviteten igjen.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Råd for tilbakeføring til kontorene

Arbeidstilsynet har utarbeidet råd om hvilke vurderinger og tiltak som må gjøres den dagen folk skal ut av hjemmekontorene og tilbake på arbeidsplassen.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Slik kan arbeidslivet bidra til å begrense koronasmitte

Samfunnet er i ferd med å åpnes opp igjen, og mange skal tilbake på jobb. Ansatte vil fortsatt være utsatt for risiko for smitte fra kunder, brukere, klienter eller kolleger. Som arbeidsgiver har du et viktig ansvar for å kartlegge smitterisikoen og iverksette nødvendige tiltak. Ansatte er også viktige medspillere i dette arbeidet.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Ny temaside om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Nye temaveiledninger til storulykkeforskriften

Tilsynsmyndighetene har laget to nye temaveiledninger til storulykkeforskriften. Hensikten er å gjøre det lettere for storulykkevirksomheter å informere allmennheten om hvordan de skal opptre, og nødetatene om hvordan de skal håndtere en storulykke med farlige kjemikalier.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Alle mobile borerigger skal ha vern mot bevegelige deler

Arbeidstilsynet har i en prinsipiell avgjørelse besluttet at mobile borerigger skal utstyres med vern mot alle bevegelige og roterende deler som utgjør en risiko for skade på liv og helse ved berøring. Avgjørelsen gjelder mobile borerigger brukt over jord til fjellboring og brønnboring.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Høring: Endring i grenseverdier

Arbeidstilsynet har sendt på høring et forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Forslaget gjelder endring av grenseverdiene for to stoffer: Respirabelt krystallinsk silika og seksverdige kromforbindelser. Høringsfristen er 29. mai 2020.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Midlertidig forskriftsendring om helseerklæring for dykkere

På grunn av korona-situasjonen er det åpnet for å forlenge gyldigheten av helseerklæringer med utløpsdato 1. januar 2020 eller senere – uten en ny legekonsultasjon. En forskriftsendring gjør det mulig å forlenge gyldigheten til 1. september 2020, hvis dykkerens arbeidsgiver finner det forsvarlig.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.