Bloggarkiv

Ledende og særlig uavhengig stilling – eller?

Mange ansatte i ledende og særlig uavhengig stilling møter egentlig ikke kriteriene for stillingskategorien. Både arbeidstakere og arbeidsgivere bør ha høy bevissthet rundt bruken.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Innen 1. januar 2023 må alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert i tråd med nye krav i den europeiske REACH-forordningen. Leverandører av kjemikalier kan allerede nå starte med å oppdatere sikkerhetsdatabladene.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen

Muskel- og skjelettsmerter er en av de største enkeltårsakene til både sykefravær og uføretrygd i Norge i dag. Å jobbe i bygg- og anleggsbransjen kjennetegnes av enkelte krevede, fysiske belastninger som vi vet har betydning for utviklingen av muskel- og skjelettplager og fravær. 

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen

Muskel- og skjelettsmerter er en av de største enkeltårsakene til både sykefravær og uføretrygd i Norge i dag. Å jobbe i bygg- og anleggsbransjen kjennetegnes av enkelte krevede, fysiske belastninger som vi vet har betydning for utviklingen av muskel- og skjelettplager og fravær. 

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Unngå dyre HMS-kort

Mange aktørar tener gode pengar på å selje HMS-kort til norske verksemder. Arbeidstilsynet oppmodar verksemdene til å bestille HMS-kort direkte i den oppdaterte og enkle bestillingsløysinga vår. Da blir korta langt billigare enn om ein nyttar eksterne tilbydarar.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Ny rapport om arbeidsmiljøet i bygg og anlegg: God organisering av arbeidet forebygger arbeidsskader

I 2020 ble det registrert vel 2 500 arbeidsskader i bygg- og anleggsbransjen. I en fersk rapport har Arbeidstilsynet analysert utviklingen på arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i bransjen de siste ni årene. – Det er viktig å spre kunnskap og fakta om bransjens utfordringer. Da kan flere jobbe målrettet med å skape et trygt arbeidsmiljø, sier seniorrådgiver Stig Winge i Arbeidstilsynet. 

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Lag interne varslingsrutiner med nytt verktøy

Mange virksomheter mangler rutiner for varsling, selv om loven pålegger dem å ha det. Nå lanserer Arbeidstilsynet digital hjelp til å lage varslingsrutiner som passer til den enkelte arbeidsplass.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Webinar om fremtidens arbeidsliv

I anledning verdenskongressen for sikkerhet og helse inviterer ILO og tilsynsmyndighetene i de nordiske landene til et webinar hvor de gir et nordisk perspektiv på fremtidens arbeidsliv og HMS.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Grøntnæringen i landbruket tar smittevern på alvor

Arbeidstilsynet har så langt i år gjennomført flere enn 300 smitteverntilsyn i landbruket, de fleste i grøntnæringen. Bare hvert sjette tilsyn konkluderer med brudd på reglene for smittevern. Det tyder på at bransjen jobber godt for å forebygge koronasmitte på arbeidsplassene.  

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Fikse bilen? Her er seks råd!

Arbeidstilsynet ber deg tenke på mer enn bare pris når du skal kjøpe manuell bilvask, dekkskift og verkstedtjenester.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.