Bloggarkiv

Mangler kompetanse om kontrollarbeidet

Tilsyn med 46 kommuner i 2023 viser at få oppfyller kontrollplikten de har som offentlige oppdragsgivere.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Nye grenseverdier for kreftfremkallende og forplantningsskadelige stoffer

Tre kreftfremkallende og 12 forplantningsskadelige stoffer og stoffgrupper har fått nye grenseverdier. Forskriftsendringene er gjennomført som følge av EUs initiativ til å redusere eksponeringen for disse stoffene og stoffblandingene.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Lønn: – Ikke vær redd for å spørre om mer, for du får ikke mindre

Hva kan Arbeidstilsynet hjelpe deg med når det gjelder lønn? Hvordan vet du om du får den lønna du fortjener? Må du bytte jobb for å få mer? Lønn er tema i den nyeste podkastepisoden av Arbeidslyst.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets årsrapport for 2023

Flere tilsyn, flere brudd avdekket i tilsyn, mer digital veiledning og rekordmange overtredelsesgebyr. Det er noen av hovedpunktene fra Arbeidstilsynets årsrapport fra 2023.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets årsrapport for 2023

Flere tilsyn, flere brudd avdekket i tilsyn, mer digital veiledning og rekordmange overtredelsesgebyr. Det er noen av hovedpunktene fra Arbeidstilsynets årsrapport fra 2023.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Sett sikkerheten først i våronna

Én person mistet livet på jobb i jordbruksnæringen i året som gikk. Dette er en nedgang fra de siste ti årene, hvor i snitt fem bønder har omkommet i tragiske arbeidsulykker hvert år. Vi håper dette er starten på en lysere periode for jordbruket når det gjelder ulykker og arbeidsskadedødsfall, skriver avdelingsdirektør Monica Seem i dette innlegget.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljøtilstanden i Norge: Tre nye rapporter fra Arbeidstilsynet beskriver de største utfordringene i arbeidslivet

Arbeidsrelatert kreft, vold og trusler mot lærere, sykefravær i helsesektoren, useriøse og kriminelle aktører i arbeidslivet og kunstig intelligens. Dette er noen av faktorene som Arbeidstilsynet mener preger det norske arbeidslivet.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Det er ikke et luftslott

Den anonyme varsleren i «Norge bak Fasaden» gir et feilaktig bilde av jobben som gjøres for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, skriver Ole Johan Heir som leder styringsgruppen for det tverretatlige a-krimsamarbeidet. 

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Det er ikke et luftslott

Den anonyme varsleren i «Norge bak Fasaden» gir et feilaktig bilde av jobben som gjøres for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, skriver Ole Johan Heir som leder styringsgruppen for det tverretatlige a-krimsamarbeidet. 

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har konkludert i sak om kritikkverdige forhold i Arbeidstilsynet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet er ferdig med sin rapport om varselet om kritikkverdige forhold i Arbeidstilsynet. De konkluderer med at Arbeidstilsynet ikke bryter arbeidsmiljøloven og at det generelle arbeidsmiljøet i Arbeidstilsynet ikke er uforsvarlig eller helseskadelig.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.