Bloggarkiv

Fortsatt utfordringer i transportnæringen

Det er fortsatt store utfordringer og et klart spillerom for utnyttelse av arbeidstakere i transportnæringen. Det viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet. 60 prosent av de undersøkte virksomhetene har ikke gode nok arbeidsavtaler og 40 prosent har ikke kontroll på sine ansattes arbeidstid.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Tverretatlig a-krimsamarbeid: – Tidlig innsats hindrer kriminelle

Innsatsen for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet blir stadig mer kunnskapsstyrt og treffsikker, men etatene trenger flere muligheter til å dele informasjon seg imellom.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Ny og bedre søknadsløsning for asbestarbeid

Arbeidstilsynet lanserte nylig en enklere søknadsløsning for tillatelse til å jobbe med asbest.  Alle virksomheter som skal arbeide med asbest eller materialer som inneholder asbest, må søke til Arbeidstilsynet.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Tverretatlig a-krimprosjekt avdekker arbeidslivskriminalitet i verftsindustrien

A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal: En ny rapport fra a-krimsamarbeidet avdekker utnyttelse av arbeidstakere og annen arbeidslivskriminalitet i deler av verftsindustrien i Møre og Romsdal.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Kreftfarlig asbest er fremdeles en fare for mange arbeidstakere

Nesten 40 år etter at helsefarlig og kreftfremkallende asbest ble forbudt å bruke i Norge, har de fleste kommuner fremdeles asbest i sin bygningsmasse. En fersk rapport fra Arbeidstilsynet viser at de færreste har gjennomført kartlegging av asbest i sine bygg.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie?

Vårsola varmer og reisemulighetene er flere enn på lenge. Arbeidstilsynet får nå mange spørsmål om regelverket for avvikling av ferie.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Desinfeksjonsmidler kverker virus, men kan gi helseplager

Noen av desinfeksjonsmidlene som er brukt under pandemien, og som fortsatt blir brukt, kan gi helseplager hos arbeidstakere. Arbeidsgiver skal kartlegge om kjemikaliene de bruker kan være farlige for de ansatte og sikre riktig bruk av verneutstyr der det er nødvendig.  

 

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets årsrapport for 2021

Arbeidstilsynet legger nå ut sin årsrapport for 2021 – et år som på mange måter ble annerledesåret volum to. Til tross for at det fortsatt var en del begrensinger knyttet til korona, ble aktiviteten mer tilnærmet normalen enn året før.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2022

Arbeidstilsynet skal bidra til at virksomhetene arbeider godt med eget arbeidsmiljø. I tillegg jobber vi for at arbeidstakere skal ha seriøse og anstendige arbeidsvilkår, og med å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet

Det blir ulovlig å selge bilpleie, hjulskift og hjullagring uten godkjenning fra Arbeidstilsynet

Fra 1. juli må alle virksomheter som tilbyr tjenester innen bilpleie, hjulskift og hjullagring, søke om godkjenning fra Arbeidstilsynet. Hensikten med ordningen er å forhindre useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart arbeid.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.