Bloggarkiv

Endringer i regelverket om verneombud fra 1. januar 2024

Flere bedrifter må ha verneombud. I tillegg utvides ansvarsområdet for verneombudene. Endringer i regelverket om verneombud trer i kraft fra 1. januar 2024. Disse endringene reflekterer en økt bevissthet om viktigheten av arbeidsmiljøet og sikkerhet for alle arbeidstakere, inkludert de

Postet i nyheter
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.