Nå kan du ta verneombudskurset på nett!

HMS Kurs for Verneombud

I bedriften kan det avtales hvordan opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal gjennomføres dersom 40 timers kurs ikke er hensiktsmessig. Finn ut mer →

Start HMS kurset

Lovverket sier

Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19

Avtale

Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer. Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer Last ned I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.

Dette er tittelen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.