HMS kurs for verneombud og medlemmer arbeidsmiljøutvalg AMU | HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Alle bedrifter med fem eller flere ansatte må ha verneombud.

I bedrifter med minst 30 arbeidstakere, eller i virksomheter med 10–30 arbeidstakere når en av partene i virksomheten krever det, skal det etableres arbeidsmiljøutvalg.

Lovpålagt HMS opplæring for AMU medlemmer og verneombud

Både AMU medlemmer og verneombud må ha HMS kurs. Det er arbeidsgivers ansvar å legge tilrette og betale for dette. En kostnadseffektiv løsning på et godt HMS arbeid er å gjennomføre HMS-kursene på nett.

Vårt HMS kurs egner seg like godt for verneombud som AMU medlemmer.

HMS kurset for verneombud og AMU medlemmer er effektivt lagt opp. Forutsetningen for å gjennomføre opplæringen av verneombudet og eventuelt medlemmer av arbeidsmiljøutvalget på nett, er at det foreligger en avtale mellom partene som bekrefter at det er enighet om en forkortet opplæring slik Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning åpner for, samt en forsvarlighetsvurdering.

En slik avtale kan lastes ned her.

Deretter gjennomføres kurset i to steg:

  1. Verneombudet setter seg inn i kursmaterialet
  2. Verneombudet gjennomfører kunnskapstesten

Du mottar så en epost med en rekke nyttige verktøy for virket som verneombud/AMU medlem, samt vedlagt faktura. Straks betaling er registrert i våre systemer sender vi kursbeviset.

Start verneombudskurset her

Slik gjennomføres kurset: