Kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg

HMS kurset for verneombud og AMU medlemmer er effektivt lagt opp. Forutsetningen for å gjennomføre opplæringen av verneombudet og eventuelt medlemmer av arbeidsmiljøutvalget på nett, er at det foreligger en avtale mellom partene som bekrefter at det er enighet om en forkortet opplæring slik Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning åpner for.

En slik avtale kan lastes ned her.

Deretter gjennomføres kurset i to steg:

  1. Verneombudet setter seg inn i kursmaterialet
  2. Verneombudet gjennomfører kunnskapstesten

Du mottar så en epost med en rekke nyttige verktøy for virket som verneombud/AMU medlem, samt vedalgt faktura. Straks betaling er registrert i våre systemer sender vi kursbeviset.

Gå gjennom kursmaterialet

Ta kunnskapstesten

Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.