HMS kurs for Verneombud - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Velg Bransje

For at testen skal være mest mulig relevant for din bransje og arbeidssituasjon, velg stikkordet som passer deg best:

Akvakultur

Bransjen omfatter all akvakulturvirksomhet, herunder slakting, kultivering, havbeite og oppdrett, fiske og fangst

Anleggsbransjen

Bransjen omfatter bygging, vedlikehold og reparasjon av alle slags anlegg.

Avfall og gjenvinning

Bransjen omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av farlig avfall og ordinært avfall

Avløpsbransjen

Bransjen omfatter rør, avløp kloakk

Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud

Bransjen omfatter omsorgstjenester uten botilbud

Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder

Bransjen omfatter begravelses-byråer, krematorier og drift av kirkegårder og gravlunder

Bensinstasjoner

Bransjen omfatter drift av bensinstasjoner

Bergverksdrift

Bransjen omfatter bergverk, steinbrudd og relaterte bransjer

Byggebransjen

Omfatter byggebransjen generelt inkludert tømrer og snekkervirksomhet

Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Omfatter bygging or reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Detaljhandel

Omfatter virksomheter som driver detaljhandel med bredt vareutvalg, som dagligvarehandel og butikk

Distribusjon av gass gjennom ledningsnett

Omfatter transport og distribusjon av gass gjennom rørledninger, salg av gass via rørledninger til forbruker og gassmeklere eller agenter som formidler salg av gass via distribusjonsnett drevet av andre

Drift av underholdningsvirksomhet

Show og underholdningsbransjen

Eiendomsdrift

Omfatter drift og eie av fast eiendom

Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

For elektrikere og relaterte bransjer

Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Omfatter handel av personlige forbruksartikler

Engroshandel med kjemiske produkter

Omfatter handel og omsetning av kjemiske produkter

Frisør, kroppspleie og helsestudio

Bransjer relatert til kropspleie, skjønnhet og helse.

Grafisk produksjon

Bransjen omfatter grafisk produksjon, design, reklame o.l.

Handel med motorvogner

Omfatter kjøp/salg med biler, varebiler og andre kjøretøy.

Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

Omfatter helse og omsorgstjenester i institusjon

Hotell og restaurantvirksomhet

Virksomhet relatert til hotell-, overnatting-, serveringsvirksomhet, inkludert kafe, kiosk og bar

Import, engros og agentur

Handel, import, engros, agentur relatert virksomhet

Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet

Omfatter forlag, produksjon av film, dvd, cd, reproduksjon av lydopptak, videoer m.v. Videre omfattes nyhetsbyrå, it-konsulenter, telekommunikasjonsvirksomhet, teleoperatører, radio- og fjernsynsvirksomhet

Interesseorganisasjoner

Bransjen omfatter politiske, religiøse, arbeidstaker, arbeidsgiver, livssyns, miljøvernorganisasjoner m.m.

Jordbruk

Bransjen omfatter husdyrhold og planteproduksjon. f.eks gårdsbruk eller landbruk

Kontorvirksomhet

Bransjen omfatter all kontorvirksomhet

Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg

omfatter gods og transportsentraler, containerterminaler, parkeringsplasser, parkeringshus og båtopplag, bomstasjoner, havne- og kaianlegg,mm.

Landtransport

Bransjen omfatter all transport på vei og jernbane, inkludert buss, taxi og annen personbefordring, dyretransport og annen transport av gods.

Overflatebehandling av metaller

Bransjen omfatter sandblåsing, rensing av metall, industrilakkering, galvanisering, forkromming, belegging av plast, emaljering, farging, gravering og trykking av metall, herding og glanssliping av metall.

Post- og distribusjonsvirksomhet

Bransjen omfatter post- og distribusjonsvirksomhet, budtjenester og liknende.

Privat etterforskning og vakttjeneste

Bransjen omfatter privat etterforskning og vakttjeneste.

Produksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon

Bransjen omfatter industriproduksjon som ikke er nevnt annet sted, samt produksjon og restaurering av møbler.

Produksjon av dyrefor

Bransjen omfatter produksjon av dyrefôr.

Produksjon av elektriske maskiner og apparater

Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer, elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler, isolert ledning og kabel, akkumulatorer, batterier, alarmsystem, belysningsutstyr og elektriske lamper m.m

Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer

Bransjen omfatter produksjon av glass, keramiske produkter, byggevarer av brent leire, sement, kalk, gips, betong og andre ikke-metallholdige mineralprodukter

Produksjon av gummi og plastprodukter

Bransjen omfatter produksjon, regummiering og vulkanisering av dekk og slanger til dekk, produksjon av halvfabrikata, plastemballasje, byggevarer av plast, og plast- og gummiprodukter ellers.

Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Produksjon av kjemiske råvarer, plantevern-, skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter, farmasøytiske råvarer og preparater, maling, lakk, mm.

Produksjon av kontor- og datamaskiner

Bransjen omfatter produksjon av kontor- og datamaskiner og utstyr til kontor- og datamaskiner.

Produksjon av maskiner og utstyr

Bransjen omfatter produksjon og reparasjon av kraftmaskiner og utstyr, unntatt motorer til motorvogner og luftfartøy.

Produksjon av metaller

Bransjen omfatter produksjon og støping av jern, stål, aluminium og andre lettmetaller, edelmetaller og tungmetaller, legeringer og halvfabrikater.

Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

Produksjon av metallkontruksjoner, bygningsartikler av metall, cicterner, tanker, radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg, smiing, stansing, pulvermetallurgi, produksjon av kjøkkenredskaper, håndverktøy, skruer, muttere, mm.

Produksjon av næringsmidler og drikkevarer

Bransjen omfatter all produksjon av næringsmidler, herunder drikkevarer. Slakting omfattes også av denne bransjen.

Produksjon av papir og papirvarer

Bransjen omfatter produksjon av papirmasse, papir, papp og varer av papir og papp.

Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr

Bransjen omfatter produksjon av radio-, fjernsyns- og annet kommunikasjonsutstyr.

Produksjon av tekstiler, lær og klær

Produksjon av garn og tråd, veving, etterbehandling og annen produksjon av tekstiler, trikotajse, klær, tepper og andre tekstilvarer.

Reiseliv og fritidsvirksomhet

Omfatter aktivitets- og opplevelsesselskaper, reisebyrå, turistkontor, reisearrangørtjeneste

Renhold

Bransjen omfatter rengjøringsvirksomhet (vasking) i offentlige og private virksomheter samt skadedyrbekjempelse.

Reparasjon og handel med motorsykler

Bransjen omfatter reparasjon av motorsykler og handel med motorsykler og deler til motorsykler.

Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

Omfatter avvirking av skog, utplanting og gjødsling av skogplanter, rydding, ugraskontroll og avstandsregulering mm.

Sport og idrett

Drift av idrettsanlegg, drift av idrettslag og klubber, rideskoler, ridestaller, veddeløpsbaner, instruktør- og trenervirksomhet, drift av alpinanlegg mm.

Teknisk forskning, prøving og analyse

Bransjen omfatter forskning og utvikling innen natur og teknikk, teknisk prøving, analyse og teknisk konsulentvirksomhet.

Trelastindustrien

Bransjen omfatter virksomheter som produkserer trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler. Inkludert saging, høvling og produksjon av finer og laminat mm.

Undervisning

Bransjen omfatter alle typer skoler og annen undervisningsvirksomhet

Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

Bransjen omfatter vannforsyning.

Vaskeri og renseri

Bransjen omfatter de som driver vaskeri- og renserivirksomhet.

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, motorer og mekaniske installasjoner

Omfatter alminnelig sørvisettersyn og reparasjon av mekaniske og ikke-mekaniske deler, f.eks. bil- og båt verksted, mekaniker, maskiner.

Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

Bransjen omfatter veterinærer, dyrepleiere, seminpersonell, fiskehelsebiologer og andre dyrehelsearbeidere.

Offshore

Arbeid offshore på plattformer og skip