HMS kurs for verneombud på nett

Selv om loven i utgangspunktet krever minst 40 timers opplæring for verneombud, er ikke dette alltid hensiktsmessig. Det viktigste er uansett at bedriften, og verneombudet, har et aktivt forhold til HMS og kjenner gjeldende lover, regler og forskrifter. Kurset vi tilbyr er tilpasset denne type bedrifter.

Vi vet at 40 timer borte fra arbeidsoppgavene koster dyrt.

Vi har derfor utviklet et nettbasert alternativ til 40 timers kurset. Vårt HMS kurs gir en god start på HMS arbeidet. I tillegg til kursbevis mottar verneombudet også et forenklet internkontrollsystem til bruk i det daglige vernearbeidet.

Det eneste som kreves for å benytte seg av en kortere opplæring av verneombudet er en avtale mellom partene som bekrefter dette. Et utkast til en slik avtale kan du laste ned her.

Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.