Kurs for arbeidsmiljøutvalg

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning stiller samme krav til opplæring av medlemmer i arbeidsmiljøutvalget som for verneombud.

”Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 6-5 første ledd og § 7-4.”

Derfor er det hensiktsmessig at både verneombudet og arbeidsmiljøutvalget gjennomgår samme type opplæring.

HMS kurset har som mål å:

  • Gi deltagerne en innføring i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.
  • Gi råd og tips for å utføre arbeider som verneombud/AMU medlem.
  • Øke bevisstheten rundt roller og plikter i det kontinuerlige HMS arbeidet, og samspillet mellom disse.

Kurset kan man gjennomføre når det passer, og i det tempo man vil. Første steg er uansett å inngå en avtale om at en kortere opplæring er formålstjenlig. Du kan laste ned et utkast til en slik avtale her.