Kurs for arbeidsmiljøutvalg

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning stiller samme krav til opplæring av medlemmer i arbeidsmiljøutvalget som for verneombud.

”Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 6-5 første ledd og § 7-4.”

Derfor er det hensiktsmessig at både verneombudet og arbeidsmiljøutvalget gjennomgår samme type opplæring.

HMS kurset har som mål å:

  • Gi deltagerne en innføring i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.
  • Gi råd og tips for å utføre arbeider som verneombud/AMU medlem.
  • Øke bevisstheten rundt roller og plikter i det kontinuerlige HMS arbeidet, og samspillet mellom disse.

Kurset kan man gjennomføre når det passer, og i det tempo man vil. Første steg er uansett å inngå en avtale om at en kortere opplæring er formålstjenlig. Du kan laste ned et utkast til en slik avtale her.

Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.