Verneombudet på vernerunde

Det er arbeidsgiver som har ansvar for arbeidsmiljøet (herunder HMS) i virksomheten, men du er en viktig medspiller. Arbeidsgiver skal selv ha gjennomført HMS kurs.

Som verneombud kan du ikke bare passivt vente på henvendelser fra arbeidskollegene om forhold som bør rettes opp. Du har en aktiv tilsynsoppgave. Mange har funnet at dette best settes i system ved at det med jevne mellomrom gjennomføres «vernerunder».

En vernerunde består i at du alene eller helst sammen med arbeidslederen går gjennom det verneområdet du har ansvaret for og noterer feil og mangler. Det som kan rettes opp ved enkle midler kan kanskje avgjøres på stedet. Men det er viktig alltid å notere ned hva som skal gjøres, hvem som skal sørge for at det blir gjort og når forholdet skal være rettet opp. Det gjør det lettere å følge opp. Er det større forhold som bør rettes opp, skal dette meldes fra til arbeidsgiveren. Der hvor det finnes arbeidsmiljøutvalg bør dette alltid få rapport fra vernerunden.

Konflikter om arbeidsmiljøproblemer bør helst løses internt i virksomheten. Men du kan alltid kontakte Arbeidstilsynet når du har behov for råd og veiledning eller når du mener det er nødvendig å få Arbeidstilsynets vurdering i saker der du og arbeidsgiveren ikke kan komme til enighet.

Skjemaet for vernerunder, som du får ved fullføring av kurset, er et godt verktøy å ha med på vernerunden.

Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.