Mangelfull oversikt kan true sikkerheten |

Sist publisert: 15/11 2012

Seks av ti kontrollerte virksomheter mangler oversikt over hva som kan utgjøre risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø.