Flere meldinger om konfliktfylte arbeidsmiljøer

Hvilke arbeidsmiljøfaktorer meldes som årsak til sykdom til Arbeidstilsynet – og hvordan er forskjellene mellom menn og kvinner? Og, hvorfor er utenlandske arbeidstakere oftere utsatt for skader enn norske?

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.