Arbeidsmiljøet i Norge sammenlikna med EU

Arbeidsmiljøet i Norge er i hovudsak bra, sammenlikna med resten av EU. Samtidig er det nokre utfordringar i særskilte yrkes- og næringsgrupper.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.