Informasjon om nye arbeidsmiljøforskriftene via nett-tv

I november arrangerte Arbeidstilsynet informasjonsmøter for bedriftshelsetjenester og NAVs arbeidslivssentre om de nye arbeidsmiljøforskriftene. Ett av møtene var mulig å følge på nett-tv, og over 1000 personer gjorde nettopp det. Den store etterspørselen gjør at vi nå legger ut sendingen.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.