Nye regler om dykking trådte i kraft 1. januar 2013

Arbeid under vann er risikofylt og kan både medføre umiddelbar fare og uheldige langtidsvirkninger for dykkerne. Fra årsskiftet er det iverksatt nye dykkeforkrifter som skal gi bedre sikkerhet.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.