Ny forskrift om innleie fra bemanningsforetak

Arbeidsdepartementet fastsatte 11. januar Forskrift om innleie fra bemanningsforetak, som blant annet gjør reglene om adgangen til innleie og de nye likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven gjeldende også ved innleie til virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.