Farligere på jobb i små bedrifter

Halvparten av dødsulykkene i arbeidslivet de siste årene har skjedd i virksomheter med under 10 ansatte. Det er også de små bedriftene som oftest bryter arbeidsmiljøloven.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.