Farligere på jobb i små bedrifter - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 06/02 2013

Halvparten av dødsulykkene i arbeidslivet de siste årene har skjedd i virksomheter med under 10 ansatte. Det er også de små bedriftene som oftest bryter arbeidsmiljøloven.