Ny app – Forebygging og oppfølging av sykefravær - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 04/06 2013

Den nye app-en «NAV Sykefravær» skal gjøre det enklere for små og mellomstore virksomheter å forebygge sykefravær, følge opp sykmeldte medarbeidere og overholde fristene i oppfølgingsarbeidet.