Forslag til endring i maskinforskrifta

Arbeidstilsynet har sendt på høyring eit forslag om endring i maskinforskrifta. Høyringsfristen er 1. oktober 2013.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.