Innsats mot useriøse steinleggere

Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet har i år trappet opp innsatsen mot useriøse steinleggere i Norge. Dette har gitt resultater. Flere steder i landet har det vært en markant nedgang i antall useriøse steinleggere. Nå er imidlertid aktiviteten på vei opp igjen i deler av landet.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.