Tilsynsetatene under lupen

For første gang er det gjennomført en felles brukerundersøkelse om tilsynsetatenes arbeid. I alt åtte av ti virksomheter melder tilbake at de er fornøyde. Undersøkelsen viser også at det er de minste virksomhetene som er mest positive.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.