Tiltak som gjelder alle kan redusere arbeidsskadedødstallene

De siste åra er det registrert 40-50 arbeidsskadedødsfall årlig. Andelen av utenlandske arbeidstakere som ble skadet eller døde grunnet arbeidsulykker er økende.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.