Arbeidstilsynsprosjekt med ringvirkninger

Fire av ti bygg- og anleggsprosjekter tilfredsstiller ikke kravene i byggherreforskriften. Det viser en gjennomgang av tilsynene fra 2011 og 2012. Men prosjektet fikk en positiv dreining da partene i arbeidslivet tok tak med etablering av koordinatorskolen.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.