Effekten av tilsyn - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 11/03 2014

Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel. Gjennom et tilsyn kan etaten gripe inn i virksomheters arbeidsmiljø- og HMS-arbeid ved å stille krav om at virksomheten skal gjennomføre nødvendige tiltak i tråd med gjeldende lovkrav.