Ny publikasjon fra EU om uhell i raffinerier

En ny EU-publikasjon tar for seg hvordan årsaker til fem ulike hendelser i raffinerier kan knyttes til korrosjonsproblemer i rørledninger i ulike anleggsdeler.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.