Ny publikasjon fra EU om uhell i raffinerier |

Sist publisert: 12/03 2014

En ny EU-publikasjon tar for seg hvordan årsaker til fem ulike hendelser i raffinerier kan knyttes til korrosjonsproblemer i rørledninger i ulike anleggsdeler.