Virksomhetene glemmer trafikksikkerheten - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 16/03 2014

Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at 36 prosent av dødsulykkene i trafikken involverer ansatte som kjører bil i arbeidstiden. Mange av sjåførene brukte ikke bilbelte og overskred fartsgrensene.