Virksomhetene glemmer trafikksikkerheten

Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at 36 prosent av dødsulykkene i trafikken involverer ansatte som kjører bil i arbeidstiden. Mange av sjåførene brukte ikke bilbelte og overskred fartsgrensene.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.