Sist publisert: 27/05 2014

De 12 regionale verneombudene i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen startet arbeidet i mars 2013, og hadde ved utgangen av året besøkt 937 bedrifter over hele landet.