Sist publisert: 17/06 2014

Fra og med 1. juli trer endringer i ferieloven i kraft. Disse innebærer en utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom.