Nullvisjon for skader og ulykker i bygge- og anleggsnæringen

18. juni underskrev myndighetene i samarbeid med arbeidslivets parter en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsbransjen.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.