Arbeidstilsynets tilsyn med Lime-kjeden

Arbeidstilsynet samarbeider tett med politiet, Skatteetaten og NAV for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. Når vi får mistanke om kriminelle forhold anmelder vi disse til politiet. I tillegg tipser vi politiet gjennom vårt nære samarbeid.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.