Omorganisering og jobbusikkerhet skaper stress - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 10/11 2014

I en undersøkelse gjennomført av det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA), mener hele 60 prosent av de spurte i Norge at omorganisering og jobbusikkerhet er hovedårsak til arbeidsrelatert stress. Lange arbeidsdager og stor arbeidsbelastning oppleves som andre store stressfaktorer.