Omorganisering og jobbusikkerhet skaper stress

I en undersøkelse gjennomført av det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA), mener hele 60 prosent av de spurte i Norge at omorganisering og jobbusikkerhet er hovedårsak til arbeidsrelatert stress. Lange arbeidsdager og stor arbeidsbelastning oppleves som andre store stressfaktorer.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.