Mange forebygger vold og trusler - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 12/11 2014

Ni av ti virksomheter i helse- og sosialsektoren arbeider systematisk med å forebygge episoder og har tiltak for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. Det gjelder i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, kommunale avlastningsboliger og sosialtjenester for rusmisbrukere. Det viser tall fra Arbeidstilsynet etter 380 tilsyn gjennomført i år.