– Turnusarbeid har stor innverknad på helsa

Skiftarbeid hemmar produksjonen av hormonet melatonin.
– Immunforsvaret blir svekka når kroppen lagar mindre melatonin. Det kan gjere oss meir mottakelege for infeksjonssjukdommar, seier lege Magnar Kleiven.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.