Endringer i arbeidsmiljøforskriftene |

Sist publisert: 11/01 2015

Etter en høring høsten 2014 har Arbeids- og sosialdepartementet gjort endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2015.