Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Etter en høring høsten 2014 har Arbeids- og sosialdepartementet gjort endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2015.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.