Leger rapporterer flest støyskader - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 19/01 2015

Hele 64 prosent av meldingene fra leger dreide seg om støyskader. Deretter fulgte sykdommer i åndedrettssystemet (10 %) og muskel- og skjelettsystemet (6 %). Men tallene kan ikke brukes til å gi et bilde av omfang og fordeling av arbeidsrelaterte sykdommer i Norge. Under fem prosent av landets leger melder inn arbeidsrelaterte sykdommer, noe de er pliktige til.