Leger rapporterer flest støyskader

Hele 64 prosent av meldingene fra leger dreide seg om støyskader. Deretter fulgte sykdommer i åndedrettssystemet (10 %) og muskel- og skjelettsystemet (6 %). Men tallene kan ikke brukes til å gi et bilde av omfang og fordeling av arbeidsrelaterte sykdommer i Norge. Under fem prosent av landets leger melder inn arbeidsrelaterte sykdommer, noe de er pliktige til.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.