Blir syke av rengjøringsspray - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 29/01 2015

Renholdere er mer utsatt enn andre yrkesgrupper for å utvikle astma og KOLS. Forskning viser en klar sammenheng mellom sykdom hos renholderne og bruk av rengjøringsmidler i sprayform.