Åpning av senter mot arbeidslivskriminalitet

I dag åpner Skatt øst, Arbeidstilsynet, NAV-kontroll, Kemneren i Oslo og Oslo politidistrikt sitt samlokaliserte senter i Oslo City. Tolletaten deltar også i samarbeidet. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson står for den offisielle åpningen

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.